Khotbah Basa Jawa : Ikhlas Iku Ngeculake Kanthi Ati Seneng

Alasan kagem ngonjukaken raos syukur dhumateng ngarso dalem Allah Ta'ala boten nate mandheg, kathah nikmat dalah anugerah ingkang boten waged kita etang, amargi kita memang boten waged ngetang kanikmatan ingkang sampun kita tampi. Sholawat saha salam mugi konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sholallahu Alaihi Wassallam, ingkang sampun maringi pitedah dalan terang ingkang dados suri teladan kagem kito sedoyo.. DP Islami Blackberry Messange, KLIK DISINI
 

Khutbah Jumat Bahasa Jawa Januari 2015


 

Khutbah Jumat Bahasa Jawa

"Ikhlas Iku Ngeculake Kanthi Ati Seneng"

 

Oleh : Solichin Soliriza

Dapatkan DP BBM Islami, KLIK DISINI
   Para sedherek ingkang dipun mulyakaken Allah, ingkang tansah dipun paringi kekiatan, ingkang tansah dipun paringi kesabaran nglampahi rutinitas dalan agesang ingkang boten gampang, mugiyo Allah tansah paring petunjuk lan dalan sae wonten tengah-tengah perjalanan gesang ingkang kathah dinamika punika, Amin.
Previous
Next Post »