Dahsyatnya Bismillah

Dahsyatnya membaca Bismillahirrahmanirrahim! Barangsiapa mengucapkan Bismillaahirrahmaanir rahiim sebanyak-banyaknya dengan harapan mendapat rezeki, maka akan diberikan Allah rezeki dengan mudah dan tidak terduga oleh-Nya. Serta, diberi kelebihan di hati manusia dan di sisi alam yang tinggi (yakni Malaikat) dan alam yang rendah (yakni manusia dan lain-lain makhluk Allah di muka bumi).  
Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, Sabda Rasulullah ﷺ: “Adalah Jibril apabila datang kepadaku, yang pertama diberikannya kepadaku ialah Bismillaahirrahmaanir rahiim.” (Darulquthni dan Ibnu Umar r.a. )Sabda Rasulullah s.a.w.: “Itulah isim dari asma Allah. Seperti halnya Nama Allah, “Akbar” seperti putih mata dengan hitamnya. Begitulah dekatnya.” Demikianlah jawaban Rasulullah s.a.w ketika ditanya oleh Utsman Ibnu Affan berkenaan Bismillah.Sabda Baginda s.a.w. lagi: “Ismullahil-A’zham ialah Allah. Apakah engkau tidak lihat bahwasanya pada semua pembacaan Al-Qur’an dimulai dengan Bismillaahirrahmaanirrahiim sebelum menyebut nama-nama Allah yang lain.” (Riwayat Imam Bukhari dari Jabir)Bersabda Nabi s.a.w.: “Ketika turunnya Bismillaahirrahmaanirrahiim, bergembiralah ahli langit dari bangsa Malaikat, bergoncanglah ‘Arsy karena turunnya. Turut serta bersamanya 1000 Malaikat. Dan, bertambahlah iman para Malaikat. Dan, tunduklah segala jin dan bergetar segala planet. Gementar segala sendi-sendi karena turunnya.”Dari Abu Na’im dan Ibn Sunni dari Siti Aisyah r.a.: “Ketika turun Bismillaahir rahmaanir rahiim, mengucap tasbihlah gunung-ganung hingga dapat mendengar para penduduk Mekah dan sekitarnya. Lalu mereka berkata: “Rupanya Muhammad yang menyihir gunung-gunung itu.” Kemudian Allah bangkitkan awan hingga meneduhkan penduduk Mekah.”Sabda Rasulullah s.a.w.: “Barangsiapa membaca Bismillaahirrahmaanirrahiim dengan penuh yakin, akan bertasbihlah gunung-gunung, meski tidak dapat mendengarnya.”_ _


Rasulullah s.a.w. bersabda: ”Barangsiapa mengucapkan Bismillaahir rahmaanir rahiim dan laa haula walaquwwata illaa billaahil aliyyil adzhiim, Allah lepaskan dia dari 70 pintu bala dan kesukaran, dukacita dan kesakitan.”Dikisahkan di dalam Kitab Khozinatul-Asror bahawasanya Allah Ta’ala itu mempunyai 3000 nama yang mana 1000 nama hanya diketahui oleh para Nabi-Nabi Allah, 300 nama disebutkan di dalam Kitab Taurat, 300 nama disebutkan di dalam kitab Injil, 300 nama disebutkan di dalam Kitab Zabur, 99 nama disebutkan di dalam Al-Qur’anul kariim manakala 1 berada di sisi Allah. Dan, adapun makna daripada keseluruhan 3000 nama ini terhimpun di dalam 3 nama-nama Allah iaitu Allah, Arrahmaan dan Arrahiim yang termaktub pula di dalam kalimah Bismillaahir rahmaanir rahiim. Maka, barangsiapa mengajarkan dan mengucapkan Bismillaahir rahmaanir rahiim umpama ia menyebutkan keseluruhan 3000 nama-nama Allah. Adapun sesungguhnya kalimah Bismillaahir rahmaanir rahiim itu ada sembilan belas huruf dan Malaikat-Malaikat penjaga Neraka itu juga ada sembilan belas. Maka, barangsiapa membaca Bismillaahir rahmaanir rahiim dengan penuh ikhlas dan yakin kepada Allah, maka terhindarlah dia daripada siksaan Malaikat Zabbaniah.
Previous
Next Post »